Skjenkestove og arrangement

Sjogarden

Mattilbod og utsal

Sideri & Bruggeri

lofthus ekspedisjon

Me er eit knutepunkt som ekspederer gode opplevingar, kvalitetsvarer og tenester. Me ligg fint plassert i Lofthusbygde, heilt nede ved fjordkanten og held ope heile året.

Filosofien vår er at du ikkje treng reisa til bydn for å oppleva kvalitet.

Me er eit knutepunkt som ekspederer gode opplevingar, kvalitetsvarer og tenester.

Me ligg fint plassert i Lofthusbygde, heilt nede ved fjordkanten og held ope heile året.

lofthus skjenkestove

Skjenkestova vart etablert i 2005 og har vore i kontinuerlig drift sidan som ein populær møtestad for hardingar og tilreisande. Ekspedisjonen ynskjer vera ein møteplass, ein kulturarena,  der me formidlar kulturhistorie og tilbyr lokaleprodukt som sider frå Hardanger, eplejuice, øl og lokale matvarer.

Me har fokus på å vera ein stad som er open heile året. Me ynskjer å tilby kvalitet gjennom heile linja, og er ein viktig aktør for å oppretthalda eit levandebygdesamfunn.

Skjenkestove
og arrangement

Me har store opplevingar på ei lita scene, sjå og følg oss på Facebook for meir info.
Vinteren -21 nytta me til oppgradering og bygging av nytt og større kjøken. Me tilbyr no kvalitetspizza, spekemattallerken og anna – ta gjerne kontakt for meir informasjon.
 
I utsalget vårt finn du produkt som me produserer sjølv. Sider fra Hardanger, eplesaft og handverksøl, samt at me freistar ta inn andre lokale varer som du ikkje visste at du treng.
 
Utsalet er ope kvardagar frå kl. 14-20 og laurdagar kl. 14-18 

Mattilbod
og utsal

mattilbud og utsalg lofthus ekspedisjonen
lofthus sjogarden

Me har kan hende Noregs minste eplehage, rett over vegen for lokala våre. Her dyrkar me eple som me nyttar i produksjonen vår.

Sjogarden (sjo=sjø) ligg solvendt og på halen av morenejorda som går gjennom Opedal og som tidlegare var ein del av Munkagarden. Dette gjev gode vekstvilkår og førsteklasses råvarer – som er ein forutsetning for eit godt sluttprodukt.

Sjogarden

Me har vårt eige mikrobryggeri der me produserer øl, eplesider og eplesaft tufta på lokale tradisjonar og handverk.

Me er ein fast del av Sidersafari og me tek gjerne i mot små og store grupper for smakinger og omvising der me stolt formidlar kulturhistorien knytta til landbruk og mat- og drikkekultur i Hardanger.

Book sidersmaking hos De Historiske.

Sideri & Bruggeri

BOOK ØL-/
SIDERSMAKING

KONTAKT OSS

Me tilbyr smakingar for både små og
større grupper, med og utan mat.
Kontakt oss for meir informasjon.